Janusz Mucha

Ur. 1949 r. Profesor emerytowany w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH w Krakowie i w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Komitetu Socjologii PAN (do roku 2023), Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (do roku 2019), Komitetu Badań nad Migracjami PAN (do roku 2022). Członek rad redakcyjnych i recenzent wielu pism. Zainteresowania badawcze: teoria konfliktu społecznego i zmiany społecznej, teoria i historia socjologii, antropologia społeczna, stosunki mniejszościowe i etniczne, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Born in 1949. Professor Emeritus of the AGH University of Science and Technology in Kraków and of the University of Białystok. Previously — Jagiellonian University in Kraków, Nicolaus Copernicus University in Toruń, SWPS University in Warsaw. Research interests: social theory (conflict and change), history of sociology (particularly in Central and Eastern Europe), socio-cultural anthropology, minority relations, ethnic relations, technology and society.