Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców 2021

with Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski and Marcin Stonawski

Rola instytucji kultury w procesie integracji 2020

Osiadłe ptaki. Urodzeni za granicą pracownicy polskich instytucji akademickich

Kamil Łuczaj, Beata Bielska, Olga Kurek i Janusz Mucha 2020

Polska w świecie krążących umysłów 2018

z Kamilem Łuczajem

Migration and the Transmission of Cultural Patterns 2016

edited

Współczesne teorie socjologiczne 2015

edited with Irena Borowik

India between Tradition and Modernity 2015

edited with Ishwar Modi and Joanna Kurczewska

Ku socjologii startości 2011

edited with Łukasz Krzyżowski

Society Culture and Technology 2010

edited with Katarzyna Leszczyńska

Nie tylko Internet. Nowe media ... 2010

edited

Uspołeczniona racjonalność technologiczna 2009

Nowe perspektywy teorii socjologicznej 2009

edited with Aleksander Manterys

Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości... 2008

edited with Bożena Pactwa

Co nas łączy, co nas dzieli 2008

edited with Ewa Narkiewicz and Maria Zielińska

Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego ... 2007

edited with Maria Nawojczyk and Grażyna Woroniecka

Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej 2006

Autobiographies of Transformation 2006

edited with Mike F. Keen

Autobiografie czasu transformacji 2006

edited with Mike F. Keen

Oblicza etniczności 2005

Sociology in Central and Eastern Europe 2003

edited with Mike F. Keen

Pierwsze lata suwerenności 2003

edited with Mike F. Keen

Mirrors and WIndows 2001

edited with Dirk Kaesler and Włodzimierz Wincławski

Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej 1999

edited

Kultura dominująca jako kultura obca 1999

edited

Codzienność i odświętność 1996

Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1995

edited with Mike F. Keen

Eastern Europe in Transformation 1994

edited with Mike F. Keen

Cooley 1992

Malinowski between Two Worlds 1988

edited with Ernest Gellner and Grażyna Kubica

Socjologia jako krytyka społeczna 1986

C.W. Mills 1985

Konflikt i społeczeństwo 1978