KW JM AP KR Immigrants and the Intermediary Groups SM PP 2022

JM Integration of Migrants in a Major Polish City SMPP 2021

JM Sprawa próżni socjologicznej KiS 2019

JM The Polish Peasant PS 2019

MJK MW PG KK JM Scientific_Reports 2019

JM Kapitalizm KiS-1-2018 14112018

KL JM Why to employ foreign academics SM PP 2018

JM KL On Academic Migration SMPP 2018

JM KL Developing Academic Careers CEEMR a 2017

JM KL Lives of Foreign Academics in Krakow „Nauka” 2 2017

JM Rola socjologa „Studia Socjologiczne” I 2017

JM Migration-and-the-transmission-Intro-2016

JM Plec Szamanizm i Rasa „Studia Socjologiczne” 2016

JM Migracje Wielokulturowosc „SM PP” 2016

JM-KL-Foreign-Scholars-in-Krakow „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2016

JM Technologie a kultura i struktura 2015

JM Outsider’s View of American Culture in: „Distant Mirrors” 2015

LK JM Transnational Caregiving – „International Sociology” 2014

JM Zarzadzanie sytuacja konfliktowa in: „Socjoterapeutyczne aspekty zarzadzania” 2014

JM Europejskie uniwersytety w kryzysie w: „Dostojny Uniwersytet” 2014

JM O teorii spolecznej i antropologicznej, in: „W Krainie metarefleksji” 2014

JM KL Methodologies of Foreign Scholars Research „SM PP” 4 2014 

JM KL Foreign Scholars in Poland – „Polish Sociological Review” 2014

JM Migracje a rozwoj „Kultura i Edukacja” 2014

JM Imigracje uczonych „SM PP” 2013

JM LK On Crisis and Change Turin – „Polish Sociological Review” 2013

JM KL Polska w swiecie krazacych umyslow „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2013

JM Toward an Interactionist Sociology – „Polish Sociological Review” 2012

JM Sociology of women Women in Sociology „SH AGH” 2012

JM Sociology of India … Polish Sociological Review 2012

JM PS Social Relations in Turbulent Times „Kultura i Edukacja” 2012

LK JM Opieka transnarodowa – „Kultura i Społeczenstwo” 2012

JM Jak badac dynamike 1985 „Studia Socjologiczne” 2011

JM Theory trends and debates „Kultura i Edukacja” 2011

JM Theory trends and debates (Chinese) „Kultura i Edukacja” 2011

JM PS Whats Going on … (Chinese) „Kultura i Edukacja” 2011

JM LK Ageing in Poland – „Polish Sociological Review” 2010

JM Commodifying the Academic System in Poland 2010

JM Socjologia jednostek i teoria krytyczna – „SH AGH” 2010

JM Sociology in Central and Eastern Europe „Slovak Sociological Review” 2009

JM LK Socjologia polska po przemianach ustrojowych 2009

JM Socjologia w ESW „Przeglad Socjologiczny” 2009 korekta

JM MFK PostCommunist Democratisation and Sociology 2009

JM Democratization in CEE „Polish Sociological Review” 2007

MFK JM, Central and Eastern European Sciology, „East European Quarterly” 1 2006

JM Poland and Polish Sociology „Journal of Classical Sociology” 2006

JM Weber and Znaniecki in: „Essays in Logic and Ontology” 2006

JM Aktorzy zbiorowi a lad etniczny 2006

MFK JM Sociology in Central and Eastern Europe „European Societies” 2004

JM Ethnic Polish Students „East European Quarterly” 2003

JM MSS Polish Society and European Union „East European Quarterly” 2002

JM Polish Culture as the Nation’s … „East European Quarterly” 2000

JM Getting out of the closet „East European Quarterly” 1997

JM Ritualization JASO 1991

JM University „Minerva” 23 3 1985